הסדרת מעמד בן זוג זר

ההליך המדורג להסדרת מעמד בן זוג זר

הסדרת מעמדו של בן זוג זר בישראל היא יציאה למסע הדורש הבנה ברורה של נהלי משרד הפנים, גישה אסטרטגית והיערכות יסודית. בשורות הבאות ננסה לעשות סדר בהליך, בהיערכות המקדימה, בתנאים להגשה ובשלבים שלאחריה. 

הליך הסדרת המעמד לבן או לבת זוג זרה בישראל נקרא 'הליך מדורג'. הוא מדורג מאחר שהוא כולל מספר נקודות זמן בהן עורך משרד הפנים בדיקות, ומדרגות בהן בתחילה ניתנת אשרת תייר ובסופן אזרחות. אורך ההליך משתנה בהתאם לשאלה האם בני הזוג נשואים או ידועים בציבור. אך שני ההליכים מאפשרים לבן הזוג הזר של אזרח ישראלי או תושב קבע להתגורר כחוק בישראל במהלכם. ההליך מבוסס על זכות היסוד של אזרחי מדינת ישראל לחיי משפחה ולעיצוב חיים אלה איש איש על פי אמונתו ואורחות חייו.

הסדרת מעמד בן זוג זר
הסדרת מעמד בן זוג זר
תוכן עניינים

איך מתחילים הליך הסדרת מעמד לבן זוג זר

אופן התחלת ההליך המדורג תלוי בשאלה היכן מצויים בני הזוג: האם שניהם בישראל, שניהם בחו"ל או שהישראלי נמצא בארץ ובן הזוג הזר מצוי בחו"ל. 

טרם הגשת הבקשה יש לוודא שבן הזוג הזר מחזיק במסמכי מקור ממדינת מוצאו וזאת מאחר שהנפקת מסמכים אלה אורכת זמן. על בן הזוג הזר להציג תעודת לידה, תעודות המעידות על מצב אישי ותעודה על היעדר רישום פלילי מחצי השנה האחרונה. 

את התעודות המקוריות יש לאמת באפוסטיל או בשרשרת חתימות במשרד החוץ ושגרירות ישראל במדינת המוצא. 

במקרים מורכבים בהם לאזרח הזר רישום פלילי, גירושין, נישואין שטרם הסתיימו או קטינים נלווים נמליץ להתייעץ טרם פתיחת ההליך וזאת על מנת להבין היטב אילו מסמכים נדרשים.

בקשה למשרד הפנים מגישים בצורה מקוונת ולאחר איסוף מלוא המסמכים הנדרשים. 

אילו מסמכים צריך לצרף לבקשה להסדרת מעמד בן זוג זר? 

 לבקשה יש לצרף מסמכים המעידים על כנות הקשר כמו למשל תדפיס שיחות, תמונות, מכתבים של מכרים, כרטיסי טיסה משותפים ועוד. 

בנוסף יש לצרף גם מסמכים המעידים על מרכז החיים כמו למשל חוזה שכירות או נסח טאבו, תלושי שכר, חשבונות מים, ארנונה וחשמל וכן אישור על ניהול חשבון בנק. 

לכלל המסמכים הללו יש לצרף מכתב בקשה של האזרח הישראלי וכמובן את מסמכי המקור ממדינת המוצא.

קריטריונים לזכאות: הגורמים המכריעים

בהתאם לנהלי משרד הפנים בקשה להסדרת מעמדו של בן זוג זר לאזרח ישראלי תאושר בהתקיים שלושה תנאים:

  1. כנות קשר
  2. מרכז חיים בישראל 
  3. היעדר מניעה בטחונית או פלילית

את הקריטריונים הללו בוחן משרד הפנים באמצעות מספר בדיקות: 

הליך מהיר ויעיל להסדרת מעמד בן זוג זר

ההליך בפני משרד הפנים אורך מספר חודשים עד לאישור הבקשה והנפקת האשרה הראשונה. 

כדי לייעל ולזרז את ההליך ככל הניתן חשוב מאד שהבקשה תהיה מוכנה היטב ותכלול את כל המסמכים והטפסים הנדרשים. ככל שיהיו חסרים מסמכים מסויימים יוציא משרד הפנים דרישה להשלימם בתוך 45 ימים. אם אלה לא יושלמו תסגר הבקשה ויהיה צורך בהגשתה מחדש כולל תשלום אגרה והנפקת מסמכים עדכניים. שימוש בשירותיו של עורך דין המתמחה בתחום יוכל לזרז משמעותית את התהליך ולמנוע את מחיקתו ועיכובו בשל היעדר מסמכים נדרשים.

החלטה בבקשה להסדרת מעמד של בן זוג זר

עם השלמת מלוא הדרישות יערך לבני הזוג ראיון אשר בו תבחן כנות הקשר בינהם. 

לאחר הראיון יעבור התיק לבחינה ותינתן החלטה. החלטת משרד הפנים יכולה להיות אחת מבין ההחלטות הבאות: 

  1. קבלת הבקשה – במקרה הזה יוזמנו בני הזוג ותונפק אשרת תייר בעל רשיון עבודה. 
  2. קבלת הבקשה בתנאים- רשות האוכלוסין וההגירה רשאית, ככל שעולות ספקות באשר לכנות הקשר לאשר את הבקשה בכפוף להפקדת ערבות. הערבות שיכולה להגיע לעשרות אלפי שקלים תופקד במשרדי הרשות בנתב"ג. 
  3. דחיית הבקשה – אם החליטה רשות האוכלוסין וההגירה כי הבקשה אינה עומדת באחד התנאים או שהוגשה ללא המסמכים הנדרשים תידחה הבקשה. 

על החלטת דחייה וגם על החלטה לאשר בכפוף לערבות ניתן להגיש ערר פנימי בתוך 21 יום מיום קבלת ההחלטה לבעל תפקיד בכיר מזה שקיבל את ההחלטה הראשונית. במקרה בו קיבלתם החלטת דחייה נמליץ לפנות לעורך דין לשם הגשת הערר הפנימי ולשם איסוף המסמכים הרלוונטיים הנוספים הנדרשים להוכחת הקשר. 

שאלות נפוצות

לבקשה להסדרת מעמדו של בן זוג זר יש לצרף מסמכים שונים. אלה כוללים עדויות לכנות הקשר, כמו תדפיסי שיחות, תמונות, מכתבים ממכרים וכרטיסי טיסה משותפים. בנוסף, יש לצרף מסמכים המעידים על מרכז החיים, כגון חוזה שכירות, תלושי שכר, חשבונות חשמל ואישור על ניהול חשבון בנק. כמו כן, חשוב לצרף את המסמכים המקוריים מארץ המוצא של בן הזוג הזר.

אופן התחלת ההליך תלוי במיקום בני הזוג. אם שני בני הזוג נמצאים בישראל, ניתן להגיש את הבקשה באופן מקוון לאחר איסוף כל המסמכים הנדרשים. אם שני בני הזוג נמצאים בחו"ל, בן הזוג הזר צריך לוודא שיש בידם את המסמכים המקוריים הדרושים מארץ מוצאם, מה שעשוי לדרוש זמן טיפול. על בן הזוג הזר להציג תעודת לידה, תעודות המעידות על מעמד אישי ואישור על היעדר רישום פלילי. יש לאמת תעודות מקוריות אלו באפוסטיל או בשרשרת חתימות במשרד החוץ ובשגרירות ישראל בארץ המוצא. מומלץ להתייעץ עם מומחה במקרים מורכבים הכרוכים ברישום פלילי, גירושין, נישואים שלא בוצעו, או ליווי קטינים כדי להבין את הדרישות הספציפיות.

לאחר השלמת כל הדרישות וראיון לבדיקת כנות הקשר, משרד הפנים יקבל החלטה. ההחלטה יכולה להיות אחת מהאפשרויות הבאות: – קבלת הבקשה: במקרה זה יוזמנו בני הזוג ותונפק אשרת תייר עם אישור עבודה. – קבלת הבקשה בתנאים: אם מתעוררים ספקות לגבי כנות הקשר, ניתן לאשר את הבקשה בתנאי הפקדת ערובה. הערבות, שיכולה להיות סכום משמעותי, תופקד במשרדי הרשות בישראל. – דחיית הבקשה: אם הבקשה אינה עומדת בתנאים הנדרשים או מוגשת ללא המסמכים הנדרשים, עלולה להידחות. במקרים כאלה ניתן להגיש ערעור פנימי תוך 21 יום ממועד ההחלטה. רצוי להתייעץ עם עורך דין לסיוע בהליך הערעור ולאסוף כל מסמך רלוונטי נוסף לתמיכה בקשר.

דילוג לתוכן