עורך דין עובדים זרים


"לפעמים אתה לא צריך רק עורך דין, אתה צריך לוחם צדק, אתה צריך בן אדם"

עורך דין עובדים זרים
עורך דין עובדים זרים
תוכן עניינים

בישראל, נכון לסוף שנת 2023, שוהים ומועסקים כ- 122,000 עובדים זרים חוקיים המועסקים בתחומי הסיעוד, הבנייה, החקלאות, המלונאות, התעשיה או אשר מועסקים כמומחים בתחומם. העובדים הזרים המועסקים בארץ נהנים בתנאים הדומים לאלה של העובדים הזרים, אך ישנם הסדרים נוספים המיוחדים אך ורק לעובדים הזרים ואשר מחייבים את מעסיקיהם בחובות שונות, שאי עמידה בהן עלול להיחשב עבירה פלילית ולכן עזרה של עורך דין עובדים זרים היא הכרחית.

מה נדרש כדי להעסיק עובד זר באופן חוקי?

ככלל, על מנת להעסיק עובד זר באופן חוקי נדרשים שני מרכיבים- אשרת שהייה ועבודה בתוקף לעובד הזר, והיתר העסקה בתוקף למעסיקו. על אף שאלו נשמעות דרישות פשוטות, כל אחת מהן דורשת הליך בירוקרטי, עמידה בתנאים הקשיחים והשונים מתחום לתחום וכן הצגת מסמכים.

עורך דין עובדים זרים יכול לסייע למבקש להעסיק עובד זר מהרגע בו עולה הצורך בהיתר העסקה, ועד להשגתו, דרך תמיכה וסיוע בהליך הבירוקרטי מול רשות האוכלוסין וההגירה.

נזכיר שאופן קבלת היתר העסקה שונה בין תחומי התעסוקה השונים, הפזורים בנהלי רשות האוכלוסין וההגירה. כך לדוגמא אדם המבקש להעסיק עובד זר בתחום הסיעוד נדרש להליך פשוט יחסית, בו מוגשת בקשה מקוונת בצירוף מסמכים רפואיים ולאחר קבלת ההיתר הוא יוכל לגייס או לייבא עובד זר בתחום הסיעוד על ידי לשכה פרטית העוסקת בתחום.

להבדיל, תהליך קבלת היתר להעסקת עובדים זרים בתחום הבנייה מורכב ביותר, נדרש שהמבקש יירשם כתאגיד, יגיש טופס בקשה בצירוף מסמכים שונים וזאת בתאריכים ייעודיים, ויבקש מספר מדויק של היתרים לכל שנה ושנה. רק אם יעמוד בדרישות הללו יוכל להעסיק עובדים זרים בענף בניין.

גם בעת העסקת מומחים, נדרש המעסיק לקבל היתר ויהיה עליו להגיש לשם כך מסמכים המעידים הן על פעילות החברה המבקשת, הן על מומחיותו של העובד הזר והן על תנאי שכרו הצפוי.

שימוע לפני ביטול היתר העסקה של עובדים זרים

מי שלא עומד בתנאי ההיתר שניתן לו עלול ההיתר להישלל ממנו וזאת בכפוף לשימוע. השימוע יעשה על פי רוב בכתב ונמליץ שלא להגישו לבד, אלא להיעזר בעורך דין הבקיא בתחום ובכלל הנהלים הרלוונטיים ואשר יכול לצמצם את הנזק ולהותיר את ההיתר על כנו.

הארכת אשרת שהייה של עובד זר באמצעות עורך דין עובדים זרים

חוק הכניסה לישראל מגביל את אשרת שהותו של עובד זר בישראל ל- 63 חודשים, אולם מאפשר הארכת היתר במקרים הומניטריים מיוחדים בענף הסיעוד, וכן במקרים חריגים מאד גם בענפים אחרים. עורך דין מומחה יכול לסייע בהגשת הבקשה ההומניטרית, להמליץ על המסמכים הנדרשים, להגיש ערר במקרה של סירוב ובהמשך אף ערעור מנהלי ככל שיהיה בכך צורך.

עורך דין עובדים זרים – סיוע בהבנת החובות והזכויות של העובדים הזרים, הכנת הסכמים ותחשיבי גמר חשבון

על המבקש להעסיק עובד זר מוטלות חובות נוספות הנוגעות לתנאי ההיתר ותנאי העבודה. היתר העסקה לעובד זר דורש עמידה בתנאים המפורטים בנהלים שונים של הרשות, אשר ללא עמידה בהם תוכל הרשות לבטל את ההיתר, לדוגמא בעל היתר העסקה בתחום הסיעוד הביתי מחויב להעסיק עובד זר במשרה מלאה ולספק לו מגורים בביתו.

מלבד זאת, על בעל ההיתר לעמוד בדרישות דיני העבודה המוטלות על מעסיק ולספק לעובד הזר תנאיי בסיס סוציאליים כגון שכר מינימום, דמי הבראה, חופשה וחגים. בענפים מסויימים חלות חובות מיוחדות על העובדים הזרים. כך למשל בענף הבניין זכאים העובדים הזרים לזכויות עודפות מכוח צו ההרחבה בענף הבניין וכן להיקף משרה מורחב מכוח הנוהל.

דוגמא נוספת היא המומחים, אשר המעסיק מחוייב לשלם להם כפל השכר הממוצע במשק.

מעסיק עובדים זרים אשר הם מבקשי מקלט יהיה חייב בתשלום פקדון ועוד ועוד דוגמאות.  

לא מעט פעמים מעסיק עובד זר אינו מודע לכלל הזכויות והחובות הקשורות בהעסקה. עורך דין עובדים זרים יוכל להנגיש את המידע בדבר החובות המוטלות עליהם הנובעות מדיני העבודה או נהלי ההיתר, להכין חוזה העסקה הכולל את כל הזכויות והחובות, לסייע בעריכת תחשיב הכולל את מלוא הזכויות המוקנות על פי חוק ולספק מסמכים אשר יקטינו את הסיכוי לתביעה עתידית.

תביעות עובדים זרים

לא מעט פעמים מסתיימת העסקת עובד זר בתביעה. ישנם ארגוני סיוע רבים הדואגים שהעובד יקבל את זכויותיו והעובדים, אשר מקבלים לידיהם תחשיבי זכויות מנופחים ממהרים להגיש תביעה.

נמליץ בעניין זה לגשת לעורך דין שעיקר התמחותו היא בעובדים זרים ולא לכל עו"ד דיני עבודה רגיל, וזאת מאחר שישנם הסדרים מיוחדים בעניינם של עובדים זרים, אשר הכרתם יכולה להיות המפתח לניהול התביעה.

אחת הדוגמאות היא הסעיף המאפשר חיוב בהפקדת ערובה, אשר כולל התייחסות מיוחדת לעובדים הזרים. שימוש בכלי הזה יכול להכביד על העובד את הגשת התביעה ולהבטיח שיהיה לנתבע מקור להחזר הוצאותיו.

דוגמא נוספת היא ההסדר המחייב את העובדים הזרים בתחום הסיעוד במתן הודעה מוקדמת ארוכה יותר לפני עזיבתם את מקום העבודה.

ודוגמא אחרונה היא הנוהל הקובע בעניינם של עובדי הבניין היקף משרה מינימלי גבוה בהרבה מזה של שאר העובדים במשק.

עורך דין אשר אינו בקיא בהסדרים המיוחדים הללו יתקשה לספק ייצוג משפטי מלא אשר יביא אתכם לתוצאה המייטבית. 

לסיכום

העסקת עובד זר היא לא עניין פשוט. עורך דין עובדים זרים יוכל לסייע החל בשלב קבלת ההיתר, לתת הדרכה המשפרת את היכולת לעמוד בתנאי ההיתר, להכין מסמכי העסקה כגון הסכם עבודה או הודעה לעובד על תנאי העבודה. בהמשך ניתן להיעזר בעורך הדין לצורך הארכת היתר, הכנסת מסמכי גמר חשבון, עריכת תחשיבים, ייעוץ בפתרון בעיות וטרם פיטורין, מענה לשימוע לפני שלילת היתר וכמובן הגנה בפני תביעות עובדים זרים.

לקבלת שיחת התייעצות ללא התחייבות השאירו פרטים בתחתית העמוד.

דילוג לתוכן