מדיניות פרטיות

בית הדין לעררים מכוח חוק הכניסה לישראל הוקם בשנת 2014 והוא מהווה ערכאה מומחית וייחודית העוסקת בכל נושאי הכניסה לישראל.

תפקידו של בית הדין הוא להעביר ביקורת על החלטות רשות האוכלוסין וההגירה, ולא פעם הוא הופך החלטות אלה, מאלץ את הרשות לנמק החלטות שרירותיות, מפחית ומעדן ערבויות שנקבעו, מעכב גירוש אזרחים זרים עד לבחינה מעמיקה של בקשתם ומתערב בהליך המנהלי שקיים משרד הפנים.

אל בית הדין לעררים יש לפנות בערר מנומק כנגד החלטת הרשות וזאת בתוך 30 יום מרגע קבלת החלטתו של משרד הפנים, וניתן אף לבקש צו ביניים אשר ימנע הליכי אכיפה לאורך ההליך השיפוטי ועד לקבלת פסק דין סופי.

בבתי הדין יושבים דיינים אשר מכריעים בתיקים בהתאם לסדרי דין המיוחדים והשונים שנקבעו לבית דין זה.

כמו בפניה לכל בית משפט אחר נמליץ שלא לפנות לבית הדין לעררים ללא ייצוג עורך דין.

בית הדין לעררים דן בסירוב כניסה לישראל של תיירים, בסירוב הארכת אשרת תייר, בסירוב להסדיר מעמדם של בני זוג זרים לאזרחים ישראלים, בדחיית בקשות מקלט, בהיבטים מסויימים הקשורים בחוק השבות, בהיבטים הקשורים בהליך התאזרחות או תושבות, במחוסרי אזרחות, בדחיית בקשות הומניטאריות, בהחלטות הוועדה הבינמשרדית הנוגעות למטופלים סיעודיים ולהארכת אשרת מטפל, באי מתן מענה על ידי משרד הפנים לבקשות המוגשות אליו ועוד ועוד.

על פסקי הדין של בית הדין לעררים ניתן לערער לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהלים ולערער פעם נוספת ברשות לבית המשפט העליון.

למשרדנו נסיון רב בייצוג בכל סוגי ההליכים בבית הדין לעררים וזאת מיום שהוקם בית הדין. אנו פועלים בנחישות תוך איתור מלוא הפגמים שנקט משרד הפנים בקבלת החלטתו, תוך היכרות מעמיקה עם הפסיקה של בית הדין והערכאות הגבוהות ומתוך הבנה כי לפסק הדין שיתקבל יש השלכות מרחיקות לכת על לקוחותינו.

אם קיבלתם החלטה של רשות האוכלוסין וההגירה הדוחה את בקשתכם, פנו למשרדנו לבחינת ההחלטה וההליך שננקט ולקבלת ייעוץ באשר להמשך ההליך הצפוי.

דילוג לתוכן