שחרור ממתקן משמורת


"לפעמים אתה לא צריך רק עורך דין, אתה צריך לוחם צדק, אתה צריך בן אדם"

שחרור ממתקן משמורת
שחרור ממתקן משמורת
תוכן עניינים

אזרחים זרים אשר נמצאו מפרים את תנאי האשרה שלהם, עלולים להישלח למתקן משמורת.

מתקן המשמורת הוא מתקן מעצר ייעודי לאזרחים זרים אשר הוצא נגדם צו גירוש בשל סירוב בעת הכניסה לישראל, בשל הפרת תנאי אשרתם בישראל או בשל הסתננות שלא כדין לישראל.

בישראל שני מתקני משמורת, הראשון הוא מתקן "יהלו"ם" בנתב"ג שמיועד למסורבי כניסה לישראל,

השני "מתקן גבעון" מיועד למסתננים לא חוקיים ולאזרחים זרים אשר הפרו את תנאי אשרתם בישראל. בין היתר מיועד מתקן זה לעובדים זרים אשר אשרתם פגה ואלו לא יצאו מישראל, או שעוסקים בענף אחר מזה המצוין באשרת העבודה שברשותם או לתיירים אשר נמצאו עובדים בניגוד לתנאי האשרה.

אמנם מטרת ההחזקה במשמורת אינה עונשית, אלא למטרת הבטחת יציאתו של האדם מישראל לפי צו גירוש, אך ההחזקה מתנהלת בתנאי מעצר של ממש.

החזקה כזאת של אדם במעצר על אף שלא עבר כלן עבירה פלילית פוגעת בחופש התנועה והחירות של אותם אנשים, ולכן יש עליה פיקוח הדוק ביותר.

להבדיל ממתקן משמורת יהלו"ם, בו שוהים מסורבי הכניסה שעות או ימים בודדים עד לטיסתם למדינת מוצאם, במתקן משמורת גבעון שוהים האזרחים הזרים לתקופות ארוכות היכולות להגיע לחודשים ובתנאי מעצר לא פשוטים.

שימוע טרם ההשמה במשמורת

טרם הכנסתו של אדם למתקן משמורת מחוייבת רשות האוכלוסין לבצע שימוע לאזרח הזר. ממונה ביקורת הגבולות יערוך תשאול לעובד הזר במתקניו על מנת להבין מדוע נמצא העובד הזר בישראל בניגוד לתנאי אשרתו, מה עשה בארץ, היכן התגורר, האם עבד והאם בכוונתו לצאת. אנו נמליץ בחום על ייצוג משפטי בשלב הזה, כיוון שהדברים אותם יאמר האזרח הזר בתשאול הזה ילוו אותו בכל אחד מן השלבים הבאים.

שחרור ממשמורת

הליך השחרור ממשמורת אינו פשוט כלל, אך הוא אפשרי בהחלט.

ישנן שתי תחנות לשחרור: הראשונה היא בשלב הראיון אצל ממונה לביקורת הגבולות שרשאי לשחרר את האזרח הזר או אפילו לשחררו בתנאים, השנייה היא באמצעות בית הדין לביקורת משמורת.

בתוך מתקן המשמורת מצוי "בית הדין לביקורת משמורת" אשר תפקידו לבצע ביקורת שיפוטית על החלטת ממונה ביקורת הגבולות ברשות האוכלוסין וההגירה. או במילים פשוטות: לבדוק את חוקיות המעצר.

תוך 96 שעות מרגע השמתו במשמורת יובא האזרח הזר, בפני בית הדין לביקורת משמורת. הדיין היושב בבית הדין יוכל להורות על ביטול הצו ושחרור ממשמורת, יוכל לקבוע תנאים וערובה לצורך השחרור או להותיר את המשמורת על כנה.

עילות לשחרור ממשמורת

כפי שאמרנו השמה במשמורת היא מעצרו של אדם אשר לא עבר כל עבירה פלילית. אז מה בעצם מטרת המעצר? החוק קובע כי ההשמה במשמורת היא לצורך הבטחת היכולת להרחיק את השוהה הבלתי חוקי מישראל. כלומר הרשות רוצה את האזרח הזר ברשותה, על מנת שתוכל להוציאו מישראל.

לפיכך השחרור ממשמורת דורש את שכנוע הממונה או בית הדין ששהייתו הבלתי חוקית של האזרח הזר, או הפרת אשרתו, יסודה בטעות. אפשרות אחרת היא להראות שהאזרח הזר ייצא מישראל במועד שנקבע לו בעצמו, ולא יהיה כל קושי באיתורו. סיבות נוספות לשחרור הן כאשר מחמת גילו או מצבו הרפואי של האזרח הזר החזקה במשמורת עלולה לסכן אותו או קיומם של טעמים הומניטריים אחרים המצדיקים שחרור ממשמורת. אפשרות נוספת היא כאשר כלל לא ניתן להרחיקו ואז מטרת ההחזקה למעשה אינה קיימת.

תפיסתו של האזרח הזר מפר את תנאי אשרתו מקימה עליו נטל שכנוע לא פשוט, אך ממש לא בלתי אפשרי.

גם אם פסק בית הדין לביקורת משמורת בתחילה כי האזרח הזר יוותר במשמורת, אין זה סוף פסוק וככל שהוא לא יורחק מישראל יתקיימו מעת לעת דיונים נוספים. על החלטת בית הדין למשמורת רשאי האזרח הזר לבקש עיון חזור, וכן ניתן להגיש בקשה מנומקת לבית הדין לשחרור ממשמורת במהלך כל תקופת הכליאה.

נדגיש כי שחרור ממשמורת אינו ביטול צו הגירוש מישראל, אלא הוא מאפשר לשהות מחוץ למתקן הכליאה ובתנאים שיקבעו עד להרחקה. בית הדין רשאי להורות על שחרור בערבות עד למועד היציאה מישראל ולא יוכל להורות על ביטול צו ההרחקה. הממונה לביקורת הגבולות מנגד, רשאי אף לבטל את צו הגירוש אם שוכנע כי אין עילה לגירוש.

על מנת לערער על צו הגירוש יש לפנות לבית הדין לעררים.

ליווי משפטי לשחרור ממשמורת

לשחרור ממשמורת השלכות מרחיקות לכת על חייו של האזרח הזר. כך לדוגמא ההחזקה במשמורת עלולה לפגוע בבריאותו של אזרח זר הזקוק לטיפול רפואי. דוגמא נוספת היא מעצרו של אדם המגדל את ילדיו בישראל ואשר המשמורת של האב במעצר עלולה לפגוע פגיעה קשה בילדיו התלויים בו נפשית וכלכלית. דוגמא נוספת היא עובד זר השוהה בארץ על מנת לקבל את זכויותיו הסוציאליות ממעסיקו ואז מתכוון לצאת מהארץ. הרחקתו עלולה להסב לו נזקים כלכליים כבדים.

אין להקל ראש בחשיבות הליך השחרור ממשמורת ומומלץ להיעזר בליווי משפטי של עורך דין המתמחה בתחום לטובת דיונים בפני בית הדין למשמורת או הגשת בקשות לשחרור ממשמורת. עורך דין יוכל לקבל מהרשות את מלוא החומר הקשור למשמורת ולהרחקה של האזרח הזר, יוכל לפנות לבית הדין לביקורת משמורת בבקשות כתובות ולייצג את האזרח בדיונים המתקיימים בבית הדין. ייצוג משפטי במקרה הזה יצמצם את פערי הכוחות האדירים בין המוחזק לבין המדינה בהליך אשר לא ניתן להקל ראש בהשלכותיו.

ליצירת קשר ולקבלת ייעוץ ללא התחייבות ניתן להשאיר את הפרטים בתחתית העמוד.

 

דילוג לתוכן