מי הוא מבקש מקלט?

Depositphotos 239981134 XL

מבקשי מקלט הם אזרחים זרים אשר הגישו בקשה לקבל מעמד של "פליט" בישראל עקב סכנה הנשקפת להם בארצם. מרגע שהמבקש הגיש בקשת מקלט לרשות האוכלוסין וההגירה ועד שמתקבלת הכרעה בעניין, הוא נחשב מבקש מקלט. בזמן הדיון בבקשתם של מבקשי המקלט ועד להכרעה, ישראל נמנעת מלגרשם וזאת מחשש לסכנת חיים ורדיפה במדינת אזרחותם. נכון לשנת 2023 […]

דילוג לתוכן