אל תשליכני לעת זקנה – כאן 11

כתבה בכאן 11 על תופעת נטישת העובדים הזרים את המטופלים הסיעודיים. 
מאז פרסום הכתבה ועקב לחץ שהפעלנו על הרשויות השונות הוגברה האכיפה כנגד עובדים זרים שנטשו את המטופל הסיעודי שלהם או השתמשו בו ככרטיס כניסה לישראל. 

דילוג לתוכן