העסקת עובד זר ללא היתר


"לפעמים אתה לא צריך רק עורך דין, אתה צריך לוחם צדק, אתה צריך בן אדם"

העסקת עובד זר ללא היתר
העסקת עובד זר ללא היתר
תוכן עניינים

העסקת עובד זר ללא היתר הוגדרה על ידי רשות האוכלוסין וההגירה וכן הערכאות המשפטיות העוסקות בעניין כמכת מדינה. בהתאמה מתייחסות הרשויות לעניין זה במלוא החומרה ואוכפות את ההעסקה בצורה עיקשת תוך הטלת סנקציות חריפות על המעסיקים.

ישראלים רבים אשר מעסיקים עובדי משק בית, נקיון, שמרתפות בביתם או באמצעות חברת כוח אדם במסגרת עסקיהם כלל לא מודעים לסיכון שבהעסקה זאת. אך זו עלולה להתברר כהעסקה יקרה ביותר, אשר כתב אישום פלילי מונח בצידה.

אילו עובדים זרים מותר להעסיק?

יש מספר קטגוריות בסיסיות של אזרחים זרים אותם ניתן להעסיק באופן חוקי.

עובדים זרים – העסקה חוקית של עובד זר, בכל תחום באשר הוא, דורשת קיום של שני תנאים בסיסיים. התנאי הראשון הוא היתר העסקה בתוקף למעסיק הישראלי, התנאי השני הוא אשרת עבודה ושהייה בתוקף עבור העובד הזר (ויזה). על אשרתו של העובד הזר להיות מחוברת ורשומה על שם ההיתר של המעסיק. צורת העסקה זו תהיה רלוונטית לתחומי הסיעוד, הבניין, החקלאות, התעשייה, המלונאות, המסעדנות ולמומחים הזרים.

מבקשי מקלט – מדובר באזרחים זרים אשר לאחר כניסתם לישראל הגישו בקשה למקלט בארץ. עד לבחינת הבקשה מקבלים אותם מבקשים ויזה מסוג 2/א/5 אשר אמנם כתוב עליה כי היא אינה מהווה אישור עבודה, אך בדיון בבג"צ התחייבה המדינה כי היא לא תאכוף את העסקתם של אותם מבקשי מקלט המחזיקים בויזה כזאת כל עוד היא בתוקף.

אזרחים זרים בעלי אשרת עבודה עצמאית – לקבוצה שלישית משתייכים כל אותם אזרחים זרים המחזיקים ויזה מסוג ב/1 (תייר בעל רשיון עבודה) או מסוג א/5 (תושבות ארעית) אשר אינו תלויה בהיתר עבודה. ואותם ניתן להעסיק באופן חופשי גם אם המעסיק אינו מחזיק בהיתר העסקה של עובד זר.

אני רוצה להעסיק עובד זר באופן חוקי. מה עלי לבדוק?

התשובה לשאלה זו מתחלקת לשניים. ככל שיש בידך היתר העסקה של עובד זר יש לבקש השמה ורישום של העובד הזר על שם ההיתר. בכל ענף יש תנאים מעט שונים, ויש לבחון ולפעול בהתאם לנהלים המתאימים בכל ענף וענף. מרבית המעסיקים המחזיקים בהיתר עושים זאת במסגרת משלח ידם, זאת פרט למעסיקים בתחום הסיעוד.

לקריאה על התנאים להעסקה חוקית בתחום הסיעוד לחצו כאן.

מי שאינו מחזיק בהיתר חייב לבדוק את הפרטים הבאים:

  • האם העובד מחזיק בויזה? יש להחזיק בהעתק האשרה אצל המעסיק.
  • האם הויזה בתוקף? יש להקפיד לעקוב אחר חידוש הויזה ותמיד להחזיק בהעתק אשרה בתוקף).
  • האם הויזה מוגבלת לעבודה בתחום מסויים? (הדבר יהיה כתוב באופן מפורש על הויזה). ככל שהעובד מחזיק בויזה לענף ספציפי הוא רשאי לעבוד אך ורק באותו ענף. כך למשל לא יוכל עובד סיעוד לנקות במהלך השעות החופשיות שלו בבית אחר).
  • האם הויזה מוגבלת לעבודה באיזור מסויים? (מבקשי מקלט מסויימים יחזיקו בויזה אשר עליה מצויין מפורשות כי הם אינם רשאים לעבוד באילת או תל אביב).

מה הן ההשלכות של העסקת עובד זר ללא היתר ?

יחידת האכיפה נגד העסקת עובדים זרים לא חוקיים מבצעת מעקבים ואיתורים של העסקת עובד זר ללא היתר, היחידה מבצעת ביקורי פתע, מוציאה צווים, עורכת חיפושים ומקבלת תלונות אנונימיות באשר להעסקה לא חוקית. כאמור העסקה זו הוגדרה כמכת מדינה על ידי הרשויות ולכן הן מתאמצות מאד לאכוף אותה ולהרתיע מעסיקים מלבצע אותה.

כאשר מעסיק מסתכן בהעסקת עובד זר ללא היתר העובד הזר עלול לקבל גירוש והרחקה מישראל. לעומת זאת, מעסיק אשר נמצא מעסיק עובד זר באופן לא חוקי, מסתכן בסנקציות שונות. ייתכן כי על המעסיק יוטל קנס מנהלי בגובה 10,000 ₪ בגין כל עובד שהועסק לא כדין. אך במרבית המקרים, יוגש נגד המעסיק כתב אישום פלילי אשר בצידו רישום פלילי המהווה כתם על שמו הטוב. כתב האישום הוא תחילתו של משפט אשר בסיומו יקבע השופט הדן בתיק אף את העונש לאחר שמיעת כלל הנסיבות ולרבות האם כללה ההעסקה לינה בבית המעסיק, על פני כמה זמן הועסק העובד, האם באופן יום יומי או חד שבועי, האם נערכו בדיקות באשר לחוקיות, האם העובד הועסק בעסקו של המעסיק או בביתו ועוד.

לאחר שמיעת כלל הטיעונים לעונש יגזר קנס אשר על פי רוב יהיה בגובה עשרות אלפי שקלים.

אני מעסיק עובד זר באמצעות חברת כוח אדם. האם אני מוגן?

לא. במקרה כזה בו מועסק עובד אצל מעסיק בפועל על ידי חברת כוח אדם יואשמו שני המעסיקים. עליכם כמעסיק לבדוק את חוקיות העסקת העובדים המועסקים אצלכם בפועל, הן במישור הכלכלי והן במישור המעמד החוקי.

באילו עוד אופנים העסקת עובד זר תהיה לא חוקית?

ראשית, מעסיק בעל היתר רשאי להעסיק עובד זר לו אשרת עבודה ושהיה באותו התחום לו קיבל את היתר העסקה.

נדגים: אם חקלאי קיבל היתר להעסקת עובד זר בתחום החקלאות, הוא רשאי להעסיק עובד זר המשוייך לתחום החקלאות בלבד ולא יוכל להעסיק עובד מתחום הסיעוד או המלונאות. כמו כן, אין הוא יכול להעסיק את העובד בתחום אחר מלבד חקלאות, עובד זר בתחום החקלאות יוכל לעסוק בקטיף פירות וירקות, אך לא במכירה שלהם או בנקיון הבית של המעסיק.

כמו כן, העסקת עובד זר תהיה לא חוקית אם יש פגיעה בזכויות ובחובות להם זכאים העובדים הזרים לפי דיני העבודה בישראל. גם עובדים זרים זכאים לשכר מינימום, ימי חופשה, דמי הבראה וחגים, ביטוח רפואי, תשלום בעד הפרשות לפנסיה ועוד. ככל שתוגש תלונה כנגד המעסיק לזרוע העבודה הוא עלול גם אז לעמוד בפני סנקציות כספיות גבוהות.

דוגמא נוספת להעסקה לא חוקית היא כאשר מעסיק שהעסיק עובד זר שהסתנן לישראל לא שילם עבורו פקדון מסתננים. זאת כאשר החוק קובע פקדון בגובה 16% למבקשי מקלט אשר הסתננו לישראל ואשר מועסקים בארץ.

לבסוף, העסקה לא חוקית תתקיים אם אין עמידה בתנאי ההיתר כפי שמפורטים בנהלים שונים של רשות האוכלוסין וההגירה ובחוק עובדים זרים. לסוגי היתרים שונים, תנאים שונים, אותם על המעסיק להכיר היטב. לדוגמא, על פי נוהל של רשות האוכלוסין וההגירה, מעסיק אשר לו היתר העסקת עובד זר בתחום הסיעוד מחויב לספק לעובד הזר מקום מגורים הולם בביתו של המטופל. על פי נוהל אחר של הרשות, מעסיק אשר מעסיק עובד זר בענף המלונאות מחויב לספק לו מגורים הולמים בהפרדת גברים ונשים, אך כמובן שלא נדרש שאלו יהיו בביתו. חוק עובדים זרים מפרט אף הוא חובה לספק מגורים לעובדים הזרים וכן חובות נוספות אשר על המעסיק להכיר.

מה לעשות אם נתפסתי מעסיק באופן לא חוקי?

העסקת עובד זר באופן לא חוקי תגרור השלכות כלכליות קשות אשר עלולות לפגוע במעסיק, ואף לגרור הגשת כתב אישום, ניהול הליך פלילי ובסופו רישום פלילי על הפגיעה בשמו הטוב של המעסיק וכל ההשלכות הנלוות לו. העסקה שאינה חוקית יכולה אף להתרחש בטעות, עקב בדיקה לקויה או עקב הסתמכות על חברת כוח אדם. בפני רשויות החוק אין כל חשיבות אם ההפרה הייתה מכוונת או בתמימות. לכן נמליץ להיוועץ עם עורך דין אשר בקיא בנהלים השונים שלרשות האוכלוסין וההגירה, טרם העסקת העובד הזר.

אם אתם כבר מעסיקים והיתה בביתכם או בבית העסק ביקורת של רשות האוכלוסין וההגירה מומלץ טרם מתן כל גרסה להיוועץ בעורך דין. עורך דין הבקיא בנהלי הרשות ובהליכים המתנהלים בפניה יוכל לייצגכם בכל שלבי ההליך בבית הדין לעבודה ומול הרשות וייתכן כי אף לצמצם משמעותית את הסנקציות הצפויות.

דילוג לתוכן