עורך דין בית הדין לעררים


"לפעמים אתה לא צריך רק עורך דין, אתה צריך לוחם צדק, אתה צריך בן אדם"

עורך דין בית הדין לעררים
עורך דין בית הדין לעררים
תוכן עניינים

בית הדין לעררים הוא ערכאה שיפוטית ייעודית אליה ניתן להגיש עררים על החלטות רשות האוכלוסין וההגירה בענייני כניסה לישראל, שהייה בה, עובדים זרים והגירה.

בית הדין לעררים פועל בהתאם לחוקים ותקנות המיוחדים רק לו. כך למשל סדרי הדין בבית דין זה אינם דומים לסדרי הדין בבית משפט השלום או המחוזי.

מתי מגישים ערר לבית הדין לעררים?

נגיש ערר ע"י עורך דין בית הדין לעררים כאשר רשות האוכלוסין וההגירה החליטה לדחות בקשה כזו או אחרת שהוגשה אליה, כאשר הרשות החליטה על הפסקת הליך או שלילת אשרה שניתנה לאזרח זר. עררים לבית הדין לעררים מוגשים במגוון נושאים, וביניהם בקשות להסדרת מעמד של בן זוג, דחיית אשרת כניסה, דחיית בקשה מטעמים הומניטריים או הומניטריים בסיעוד, דחיית בקשות מקלט ועוד סוגי בקשות בתחומי השהייה והכניסה לישראל.

על פי רוב יכללו ההחלטות בסופן הערה שעל פיה ניתנת הזכות להגיש, בתוך 30 יום, לבית הדין ערר ע"י עורך דין בית הדין לעררים.

האם מיידית עם דחיית הבקשה על ידי רשות האוכלוסין וההגירה נגיש ערר לבית הדין לעררים?

לא בהכרח. במרבית סוגי ההחלטות עלינו להגיש ערר פנימי טרם הגשת ערר לבית הדין. הערר הפנימי מוגש לרשות האוכלוסין וההגירה ובעקבותיו גורם בעמדה בכירה יותר ברשות ייבחן את ההחלטה בשנית, וייקבל החלטה נוספת.

אך ורק לאחר דחייה בערר הפנימי נוכל להגיש לבית הדין ערר ע"י עורך דין בית הדין לעררים. ישנם תחומים מסוימים בהם לא ניתן להגיש ערר פנימי ויש צורך בהגשת ערר לבית הדין לעררים מבלי לערור לרשות פנימה. את הערר לבית הדין לעררים נגיש תוך 30 ימים מיום קבלת ההחלטה של הרשות.

האם ניתן להגיש ערר לבד או שנדרש מומחיות של עורך דין בית הדין לעררים?

באופן חוקי יכול אדם לייצג את עצמו בפני בית הדין. ואולם העניינים הנדונים בפני בית הדין לעררים הם הרי גורל ממש ועלולים להיות בעלי השלכה דרמטית על העוררים. במצב דברים זה, מומלץ שלא לעשות ניסויים, אלא ללכת על בטוח, על מנת לוודא שנעשה כל שאפשר.

כפי שאמרנו בית הדין הוא ערכאה ייחודית ולה הלכות ייחודיות. 

עו"ד שעיסוקו הוא עורך דין בית הדין לעררים יתחיל באיסוף מסמכים הן מהעוררים אך גם ממשרד הפנים עצמו.  וזאת כדי לבסס בסיס עובדתי רחב ומהימן, כדי לשרטט את התמונה בכללותה בפני בית הדין ובכדי שלא להיות מופתע בהמשך ההליך על ידי הרשות.

כך לדוגמא בערר על דחיית בקשה להסדרת מעמד לבן זוג, עורך הדין יאסוף ראיות לקיום קשר זוגי כמו התכתבויות בין בני הזוג, קבלות ממלונות או חופשות, תמונות, המלצות של מכרים ועוד. במקביל יפנה לרשות כדי לקבל את ראיונות בני הזוג ומקריאתם יוכל ללמוד על הסיבות שהובילו לדחייה.

בית הדין לעררים הוא בית דין מנהלי, ככזה הוא אינו נכנס בנעלי הרשות בהחלטתה, אלא בודק אם החלטתה התקבלה בסמכות, בהליך הוגן וראוי, האם נשקלו השיקולים הראויים ואוזנו כראוי ולא נשקלו שיקולים זרים המבוססים על דעה מוקדמת.

משכך כאשר בוחרים עורך דין בית הדין לעררים יש לוודא שנבחר עו"ד בעל ידע ובקיאות בדין המנהלי, בנהלי הרשות השונים המפרטים את ההליך הנדרש להחלטה, בפסיקה ובחוק. עורך דין יידרש לגבש אסטרטגיה ולאתר את הפגמים המנהליים אשר בהחלטת הרשות, שבגינם נפסלה הבקשה שלא כדין.  

נוסיף כי לכל ערר יש לצרף תצהירים לתמיכה בטענות המובאות בו. את התצהיר יש לאמת באמצעות עו"ד.

כמו כן, ישנם מצבים בהם ידרש עורך הדין להגשת בקשה למתן צו ביניים, המאפשר מניעת הליכי אכיפה בזמן הביניים עד למתן פסק דין. את אופן הגשת הבקשה כמו גם המבחנים המשפטיים שבבסיסה יש להכיר על מנת לאפשר הישארות כדין של מי שהיה אמור לצאת מהארץ בהחלטת הרשות.

מה יוכל לעשות עורך הדין ככל שהערר נדחה?

כזכור בית דין לעררים הוא ערכאת ביקורת ראשונה על רשות האוכלוסין וההגירה, ולכן על פסק דין שמתקבל על ידו ניתן לערר בזכות לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית דין לעניינים מנהליים.

את הערעור יוכל להגיש עורך הדין תוך 45 ימים מיום קבלת פסק הדין של בית הדין לעררים, ואולם אליו לא ניתן לצרף ראיות נוספות על הראיות שהוגשו בערר. משכך שלב איסוף המסמכים והראיות טרם הגשת הערר לבית הדין הוא השלב המרכזי והחשוב ביותר בהליך, הוא עלול להשפיע אף על הצלחת הליך הערעור.

חשוב לדעת, למעט מקרים חריגים, לא ניתן להוסיף טענות חדשות שלא נטענו בפני בית הדין לעררים בשלבים מאוחרים יותר – בית משפט מחוזי ועליון. לפיכך, לבית הדין לעררים חשיבות מכרעת בהליך ואנו ממליצים שלא לוותר על ייצוג משפטי בשלב זה.

לסיכום

בית הדין לעררים מתעסק בדיני נפשות, הוא נוגע להחלטות בעלות השלכות כבדות שמקבלת רשות האוכלוסין וההגירה, ומשכך אין להקל ראש בהגשת הערר לפתחו.

קבלת הערר משמעותה יכולה להיות מתן אפשרות לאיחוד משפחות, מתן מקלט לפליט אשר בסכנת חיים בארצו, התרת כניסה לישראל מטעמים הומניטריים והחלטות רבות חשובות נוספות ומשנות חיים.

להפוך את החלטת הרשות המוסמכת אינה משימה פשוטה כלל. עורך דין הבקיא בנהלי הרשות, בפסיקה, בחקיקה, במשפט המנהלי, בהתנהלות בית הדין לעררים, יוכל להביא לקבלת הערר ולהפיכת החלטת הרשות ואנו נמליץ לכל הפחות לבחון אפשרות זאת טרם הגשת ערר לבד.

מוזמנים לפנות אלינו לשיחת ייעוץ ללא עלות.

דילוג לתוכן