רישיון קבלן כח אדם


"לפעמים אתה לא צריך רק עורך דין, אתה צריך לוחם צדק, אתה צריך בן אדם"

תוכן עניינים

קבלן כוח אדם מספק עובדים עבור חברה חיצונית שהיא המשתמש בפועל. תפקידו לתווך למשתמש בפועל כוח עבודה בלבד בהתאם לדרישות התפקיד, וזאת להבדיל משירות מלא כמיקור חוץ שמעניק קבלן שירותים. למעשה תפקידו של קבלן כוח האדם הוא קבל הגדרת עבודה, גיוס וסינון כוח אדם מתאים לעבודה, תיווך בין העובד ובין המעסיק בפועל, הנפקת תלושי שכר לעובדים והחלפת עובדים אצל המשתמש בפועל במידה ונוצרים חוסרים.

האם כל אחד יכול להיות קבלן כוח אדם?

לא. החוק אוסר על תעסוקה כקבלן כוח אדם ללא רישיון מטעם משרד העבודה הניתן בכפוף לעמידה בהליך הרישוי ובתנאים מקדמיים.

תהליך הרישוי

המבקש לעסוק כקבלן כוח אדם נדרש לבצע מספר שלבים לקבלת רישיון.

בין השלבים השונים על המבקש להגיש בקשה מקוונת באתר בצירוף מסמכים רלוונטיים, לעמוד בתנאי סף וביניהם ניסיון ניהולי והיעדר הרשעה בחמש השנים האחרונות בעבירה שיש עמה קלון או שחמורה מכדי שהמבקש יעסוק כקבלן כוח אדם, וכן עליו לגשת לריאיון בו ייבדק הידע שיש למבקש בזכויות עובדים.

בין המסמכים הנדרשים: קורות חיים, אסמכתאות לנסיון בניהול כוח אדם, רישום פלילי, תעודת התאגדות, אישורים מהמוסד לביטוח לאומי ועוד. בהמשך אף יצטרך המבקש להשלים מסמכים נוספים המצביעים של קיומו של משרד מתאים, ולבסוף יידרש להפקיד ערבות בנקאית לזרוע העבודה, שתפקידה להבטיח את קיום חובות הקבלן כלפי עובדיו ואת זכויותיהם.

תהליך הרישוי כמעט וזהה לתהליך הרישוי עבור קבלן שירותים, להרחבה על רשיון קבלן שירותים.אך ישנו הבדל חשוב: בעוד שקבלן שירותים נדרש לשנה בלבד בניסיון ניהולי, מקבלן כוח אדם הדרישה גבוהה יותר וכתנאי סף להגשת הבקשה עליו לצבור כשלוש שנות ניסיון בניהול כוח אדם.

מדוע נדרש רישוי?

צורת ההעסקה באמצעות קבלן כוח אדם נועדה לצורך העסקה זמנית בלבד לצורך מילוי מקום או עבור פרויקט זמני. עם הזמן התפתחה פרקטיקה בה קבלן כוח האדם היווה ״צינור כסף״ בלבד, המעביר את השכר לעובד ולא מעבר, על אף שמשפטית הוא מוגדר כמעסיקו הישיר של העובד. הדבר יצר מציאות בה העובד נותר לעבוד אצל המשתמש בפועל זמן רב תחת תנאים פחותים משל עובדיו הישירים, מבלי לזכות לתנאים שווים המעוגנים פעמים רבות בההסכמים הקיבוציים, תוך שהוא מספק עבודה זהה לזו של עובד שמועסק ישירות על ידי המשתמש.

מטרת הרישוי הינה לוודא שעסקים המשמשים כקבלני כוח אדם כשירים להיות מעסיקים, בעלי ניסיון רב בניהול כוח אדם, מכירים את החוק וזכויות העובדים, וזאת כדי להימנע מצורת ההעסקה פיקטיבית אשר הייתה נהוגה בעבר.

את המתואר חשוב להבין גם על מנת לצפות את הדגשים שיושמו בהליך הרישוי וגם את הנקודות שייבחנו לאורך השנים שלאחר קבלת הרשיון.

מה הן חובותיו של קבלן כוח האדם?

קבלן כוח האדם הוא המעסיק הישיר של העובדים המועסקים דרכו, ועליו האחריות המלאה לתשלום משכורתם ושמירת זכויותיהם לפי דיני העבודה, האחריות להעסיק עובדים חוקיים בלבד והאחריות לוודא שסביבת עבודתם נאותה והולמת. אולם, המשתמש בפועל אינו פטור מכל אחריות כלפי עובד חברת כוח אדם והחוק מטיל עליו אחריות בשלל תחומים כאשר קבלן כוח האדם לא עומד בחובותיו כלפי עובדיו.

לסיכום

בקשת רישוי לקבלן כוח אדם היא בקשה מורכבת הדורשת שלל מסמכים ואשר אורכת זמן ממושך. היא כוללת שלבים ומסמכים רבים. אף לאחר קבלת הרישיון, הרשויות נוהגות לפקח על קבלני כוח האדם ועל עמידה בחובותיהם. מומלץ להיוועץ בעורך דין טרם הגשת בקשה ואף לאחריה כדי לעמוד בתנאי הרישיון. הינכם מוזמנים להשאיר פרטים בתחתית העמוד ולקבל ייעוץ ללא התחייבות.

דילוג לתוכן