הסדרת מעמד בישראל

הסדרת מעמד במדינת ישראל

במאה העשרים ואחת המרחק הגאוגרפי משחק תפקיד הולך וקטן, זאת הן בשל תרומת הטכנולוגיה, הגירת פליטים כתוצאה ממלחמה ושיפור יכולות השינוע והתעבורה של אנשים מכל רחבי העולם בצורה מהירה וקלה. שינויים אלו משפיעים לא רק על תחום התעסוקה במדינות שונות, אלא לא פעם גם על הופעתן של משפחות מגוונות.

מדינת ישראל מוגדרת בחוקי היסוד כמדינה דמוקרטית, אך גם כמדינה יהודית. ככזאת היא אינה מתירה מתן מעמד לאזרחים זרים באופן חופשי ובוודאי שאינה מעודדת הגירה והשתקעות בשטחה. ובכל זאת ישנם מספר נהלים המאפשרים לאזרחים זרים הסדרת מעמד בישראל.

הסדרת מעמד בישראל
הסדרת מעמד בישראל
תוכן עניינים

אפשרויות הסדרת מעמד של אזרח זר בישראל

 • שבות – כחלק ממחויבותה העמוקה של מדינת ישראל להיות בית לעם היהודי ומכוח חוק השבות זכאים יהודים אזרחי מדינות זרות לקבל אזרחות בארץ. במסגרת חוק השבות זכאים גם בניהם של יהודים, נכדיהם ובני זוגם של אלה. קבלת מעמד עולה מכוח שבות ניתנת גם לגיורים בתנאים מסויימים. בשנים האחרונות ועקב פסיקת בתי המשפט הוכנסו עוד אוכלוסיות לגדי החוק וכן הוכרו גיורים שונים אשר לא ניתן היה לקבל מעמד מכוחם בעבר.  

 • בני זוג נשואים לאזרחים או לתושבי קבע ישראלים– מדינת ישראל מכירה בזכות לחיי משפחה וכן מעניקה מעמד לאזרחים זרים הנשואים לאזרחים ישראלים. במסגרת זאת ניתן להסדיר גם את ילדיו הקטינים של בן הזוג הזר. הליך ההסדרה נקרא ההליך המדורג והוא כולל מספר שלבים ובדיקות מדוקדקות הן ביחסי בני הזוג, הן באורחות חייהם ובכוונתם להשתקע בישראל. גם בתחום זה ישנם שינויים ובינהן קיצור ההליך לזוגות חד מיניים והשוואת אורכו לזוגות הטרוסקסואלים והכרה בנישואין שנערכו במקומות שונים (לדוגמא נישואי יוטה). 

 • בני זוג ידועים בציבור לאזרחים או לתושבי קבע ישראלים – כהכרה בצורות שונות של משפחות מסדירה מדינת ישראל גם את מעמדם של בני זוג ידועים בציבור לאזרחים ישראליים ולרבות בני זוג מאותו מין. לאחרונה הורה בית המשפט לרשות האוכלוסין וההגירה להשוות את מעמדם של קטינים נלווים גם כאשר בני הזוג אינם נשואים וכיום ניתן לצרפם להליך. 

 • הסדרת מעמד לאחר פירוק הקשר הזוגי – הגשת בקשה למעמד לבן הזוג הזוג הזר אפשרית במסגרת נוהל הקובע מספר תנאים, והיא תתאים בעיקר כאשר הקשר הזוגי פקע בשל פטירת הישראלי או פרידה כאשר ישנם ילדים משותפים.

 • תיירים – אזרחי מדינות רבות פטורים מהצגת אשרת כניסה לישראל ויכולים לבקר בה ללא הכנה מוקדמת. אך באשר לאזרחי אותן מדינות המחוייבות בהצגת אשרת כניסה לישראל, יש להגיש בקשה לקבלת אשרת תייר טרם הכניסה לארץ על ידי אזרח ישראלי במשרד הפנים או באמצעות שגרירות ישראל במדינת המוצא. גם אזרחים הפטורים מאשרה ואשר מעוניינים להאריך את אשרתם נדרשים להגיש בקשה לרשות האוכלוסין וההגירה. בדומה אזרחים זרים המבקשים להגיע לישראל, ואשר בעבר סורבה כניסתם או שהם נתפסו שוהים לא כדין נדרשים להסדיר מעמדם לפני ההגעה ארצה, וזאת גם כאשר מדינת מוצאם פטורה מאשרת כניסה. 

 • מבקשי מקלט ופליטים – מבקשי מקלט יקבלו מעמד זמני בישראל המאפשר אגד מצומצם של זכויות, מבקשי מקלט אשר בקשתם אושרה יזכו למעמד של פליט ואלה יקבלו תושבות ארעית על כל הזכויות הנלוות לכך. בשל השיהוי הרב בדיון בבקשות המקלט וכן מאחר שבקשות אלה נדחות לא פעם תוך טעויות עובדתיות ומשפטיות, נדרש ליווי משפטי בכל שלבי ההליך. כמו כן ישנם מבקשי מקלט ממדינות ואיזורי מוצא שונים אשר נקבעו לגביהם בפסיקה קביעות לעניין המסוכנות לשוב ולעניין הזכאות להגנה בישראל. 

 • מקרים הומניטאריים – אזרחים זרים אשר אינם עונים על אף קטגוריה אחרת, אך יש טעמים הומניטאריים המצריכים את הישארותם בישראל יכולים לקבל אף הם מעמד בארץ, אופי המעמד משתנה בהתאם לנסיבות הבקשה. הטעמים ההומניטאריים יכולים להיות קשורים במחלה, בילדים המתגוררים בישראל לאורך שנים, במצב נפשי כזה או אחר, בקשרי משפחה והורות לילדים ישראליים בתנאים מסויימים ועוד. לאחרונה הקשיח משרד הפנים את תנאי הגשת בקשות אלה ועל פי רוב כולל הטיפול בהן אף טיפול משלים בעניינים אחרים כגון משמורת, גירוש מהארץ, ענייני משפחה ועוד.

 • הורה קשיש לאזרח ישראלי – הורים זרים לאזרחים ישראלים מעל לגיל הפרישה יהיו זכאים אף הם להסדרת המעמד וזאת בתנאים מסויימים ובינהם שאין הם נתמכים על ידי ילד נוסף במדינת מוצאם.

 • הסדרת מעמד זמנית עקב טעמים רפואיים – יתאפשר בעיקר במצבי קיצון רפואיים בהם נדרשת שהות של האזרח הזר בארץ על מנת לייצב את מצבו ועד שניתן יהיה להטיסו למדינת מוצאו. 

 • הורה לחייל– הורה זר לחייל ישראלי יהיה זכאי אף הוא להגיש בקשה להסדרת מעמדו בארץ בעת שירותו של החייל. 

 • אשרת עבודה – ישנם כ-120,000 עובדים זרים חוקיים בישראל בעיקר בתחומי הסיעוד, הבניין, החקלאות, המלונאות, התעשייה והמסעדות. הסדרת מעמדם נעשית על פי רוב באמצעות תאגידים או לשכות פרטיות אשר אמונות על התיווך, ההעסקה והרישום. אולם ישנם מקרים בהם נדרש המעסיק עצמו לעסוק בהסדרת מעמד עובדיו וזאת בין היתר במסגרת בקשה הומניטרית בענף הסיעוד.  

 • אשרת עסקים ואשרות מומחים.

 • אשרת מתנדבים ואשרות אנשי דת.

חלק מהקטגוריות שצויינו מאפשרות הסדרת מעמד לטווח ארוך של שנים, חלק לצמיתות וחלק לטווח קצר. התנאים מן הסתם משתנים בין בקשה לבקשה ובין עניין לעניין וכמובן שישנם נהלים נוספים ואפשרויות אחרות המשתנות בהתאם לתנאים הפוליטיים, לפסיקות בתי המשפט ולמציאות בשטח.

אילו מסמכים נדרשים לצורך הסדרת מעמד בישראל ?

המסמכים משתנים מבקשה לבקשה בהתאם לנהלים, אך גם משתנים ממבקש למבקש.

כך לדוגמה כשמדובר על הסדרת מעמד של בן זוג יש לצרף מסמכים המעידים על כנות הקשר ועל מרכז החיים בישראל. וזאת בנוסף למסמכים מקוריים ומאומתים ממדינת המוצא המעידים על היותו של המבקש פנוי (רווק, אלמן או גרוש) וכן על כך שאין מניעה פלילית או בטחונית בשהותו בישראל.

לצורך קבלת מעמד מכוח חוק השבות נוסף על המסמכים המקוריים של המבקש יש לצרף מסמכים המעידים על יהדותו.

בהסדרת מעמד פליט בישראל יש להציג מסמכים הקשורים בסכנה לה טוען מבקש המקלט, ובמאמצים שביצע לצורך קבלת הגנה במדינתו.

לצורך הסדרת מעמד מטעמים הומניטארים יש להצביע על אותם טעמים ולצרף חוות דעת וראיות להם. בנוסף ידרשו מסמכי מקור ממדינת המוצא ומסמכים המעידים על זיקה חזקה לישראל. 

על מנת להסדיר מעמדו של מומחה זר יש להציג אסמכתאות על מומחיותו ועל ההכרח באותו אדם דווקא על פני עובד ישראלי לצד מסמכים על המעסיק וטפסים והתחייבויות שעליו למלא.

נוסף למסמכים המשתנים ידרוש משרד הפנים במרבית המקרים מסמכים ממדינת המקור כשהם מקוריים מאומתים ומתורגמים. בין מסמכים אלה: דרכון בתוקף, תעודת לידה, תעודת מצב אישי, אישור היעדר רישום פלילי, תעודת שינוי שם, תעודת נישואין או אישור על הורות.

לאור מגוון הנהלים המסדירים מגוון רחב של בקשות אפשרויות, אנו נציע כמובן להתייעץ עם עו"ד להסדרת מעמד בישראל טרם הפניה למשרד הפנים.

הכנת המסמכים היא קריטית שכן בהיעדר מסמכים רלוונטיים תדחה הבקשה על הסף או לגופו של עניין.

איך מגישים בקשה להסדרת מעמד בישראל? 

הדבר תלוי בשני משתנים: האחד, מהות הבקשה; השני: באיזו לשכה היא מוגשת. 

בקשות מסויימות יש להגיש באופן מקוון באתר הרשות. כך למשל בקשה של בני זוג תוגש מרחוק באמצעות האתר הייעודי לכך. בקשות אחרות יפתחו בהגעת המבקש ללשכה אליה הוא משוייך. אך בעוד שחלק מהלשכות יאפשרו את הכניסה אליהם ללא הזמנת פגישה מראש אלא בתור מזדמנים, לשכות אחרות תהיינה סגורות לכניסה ויידרש להזמין תור ורק לאחר מכן להגיע. 

לכל בקשה ישנו טופס ייעודי ורשימת מסמכים נדרשת אשר ללא הכנתה מראש עלולה הבקשה להדחות או לא להתקבל. 

 ישנן בקשות אשר הגשתן תידרש טרם נכנס האזרח הזר לישראל, וכאלה אשר ניתן להגיש בכל שלב. 

הסדרת מעמד בישראל – בית הדין לעררים 

כפי שהסברנו, מדינת ישראל היא מדינה יהודית וככזאת היא אינה מאפשר לאזרחים זרים שאינם עונים על הנהלים להשתקע בארץ. פעמים רבות הקשחת העמדות של רשות האוכלוסין פוגעת קשות גם במי שעונה על הנוהל והגיש בקשה כנה ואמיתית. לצורך בקרה על הרשות הוקם בית הדין לעררים

זוהי ערכאה שיפוטית ייחודית המתמחה בענייני הכניסה והישיבה בישראל ומקיימת ביקורת שיפוטית על החלטות משרד הפנים בענייני הסדרת המעמד בישראל. ההליך בפני בית הדין מחייב ראשית הגשת בקשה ולעיתים אף הגשת ערר פנימי ולא ניתן לדלג על השלבים. לבית הדין סמכויות רחבות וזאת החל מהשבת העניין לבדיקה מחודשת של הרשות, דרך קבלת הבקשה להסדרת המעמד ודרך ביקורת שיפוטית על חוקים ומתן פרשנות להם. ההליך נפתח בהגשת ערר וכן ניתן לבקש במסגרתו בקשה למתן צו ביניים אשר ימנע הליכי הרחקה מהארץ. 

עורך דין להסדרת מעמד

מבקשי המעמד בישראל עלולים להתקל במגוון בעיות: החל מקושי בירוקרטי, דרך אתגרים בהשגת המסמכים הנדרשים, עבור בהערמת קשיים על ידי פקידי הרשות, אי הכרת תנאי הנהלים, מצבים עובדתיים בעייתיים, צורך במתן פתרונות מהירים וכלה בהחלטות בלתי סבירות, שרירותיות או לא מבוססות של הרשות. עורך דין הבקיא בדיני ההגירה לישראל ואשר מכיר את נהלי משרד הפנים יוכל פעמים רבות לחסוך או להקל על כאב הראש הבירוקרטי ובמקרים מסויימים להציל משפחות מעורבות מפירוק או מעזיבת ישראל, ממש כך. 

אנו נמליץ טרם הפניה למשרד הפנים להיוועץ בעו"ד להסדרת מעמד ולוודא שאינכם הולכים להגיש בקשה לשווא. לשיחת ייעוץ ללא עלות ניתן להשאיר פרטים בתחתית העמוד. 

שאלות נפוצות

גם בעניין זה יש תלות באשר לאופי הבקשה. חלק מהבקשות יוגשו באופן מקוון במערכות הממוחשבות של רשות האוכלוסין. חלק מהבקשות יוגשו בהגעה פיזית ללשכה הרלוונטית של רשות האוכלוסין וההגירה. יש לשים לב לכך שחלק מהלשכות דורשות הזמנת תור מראש לצורך הגשת בקשות מסויימות.

ניתן להגיש ערר פנימי לגורם גבוה יותר ברשות, ערר לבית הדין לעררים או עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים בהתאם לסוג ההחלטה שנתקבלה ולבעל התפקיד אשר קיבל אותה.

לאור מגוון ההליכים והאפשרויות הקיימות, התייעצות עם עורך דין היא קריטית. עורך דין יכול לתת הדרכה לגבי הדרישות והנהלים הספציפיים להסדרת המעמד בישראל, הקפדה על הכנת מסמכים נכונה והגדלת סיכויי הגשת הבקשה.

דילוג לתוכן