הסדרת מעמד של בן זוג זר


"לפעמים אתה לא צריך רק עורך דין, אתה צריך לוחם צדק, אתה צריך בן אדם"

תוכן עניינים

בשנים האחרונות, ולאור תהליכי הגלובליזציה והימצאותם של תיירים ועובדים זרים רבים בישראל, עולה מספרם של האזרחים הישראליים המנהלים מערכת יחסים עם אזרחים זרים. מדינת ישראל מכירה בזוגיות כזו ומכוחה מוכנה להסדיר מעמד לאזרח הזר. אך מדובר בהליך מורכב הפרוש על פני מספר שנים ונקרא הליך מדורג. שמו של ההליך מעיד על אופיו – מדובר בהליך המורכב ממספר שלבים לאורך תקופת זמן ארוכה ובמהותו בודק את כנות הקשר והרצון להשתקע כזוג בישראל. התנאים ואורך ההליך נועדו כדי לוודא שלא מדובר בזוגיות פיקטיבית, וזאת מאחר שבסיום ההליך זוכה בן הזוג הזר לאזרחות או לתושבות קבע בארץ.

ההליך מתאים לזוגות נשואים אך גם לזוגות ידועים בציבור, אך בין שני ההליכים ישנם מספר הבדלים בעיקר באורך ההליך והיכולת להסדיר גם את מעמדם של קטינים נלווים (ילדים מקשר זוגי קודם).

כמו כן תקף ההליך המדורג גם לבני זוג מאותו המין.

פתיחת בקשת הסדרת המעמד

הליך הסדרת המעמד נפתח בהגשת בקשה מקוונת באתר רשות האוכלוסין וההגירה, בצירוף מסמכים רבים הכוללים תעודת זהות של בן הזוג הישראלי, תמונות פספורט, דרכון בתוקף של בן הזוג הזר, טופס בקשה, מכתב של בני הזוג המתאר את הקשר ביניהם, הוכחות שונות לכנות הקשר ולקיום חיים משותפים כגון תמונות, חוזה שכירות, מכתבים ממכרים וחשבונות. בנוסף, מבן הזוג הזר יידרשו מסמכים אישיים מקוריים, מאומתים ומתורגמים כגון תעודת מצב אישי, תעודת יושר השוללת עבר פלילי, תעודת לידה ותעודת נישואין (ככל שמדובר בזוג נשוי).

את הבקשה המקוונת ניתן להגיש בין אם שני בני הזוג נמצאים בישראל ובין שרק בן הזוג הישראלי נמצא בארץ והוא מעוניין להזמין לפה את בן זוגו הזר.

רצוי מאד לבדוק ולוודא טרם הגשת הבקשה שאתם מחזיקים במלוא המסמכים הנדרשים וזאת מאחר שאם לא יוגשו המסמכים במלואם ינתנו לכם 45 ימים כדי להשלימם. פרק זמן זה עלול שלא להספיק להשלמת כלל המסמכים הנדרשים והדבר יגרום לסגירת הבקשה.

ריאיון בפני לשכת האוכלוסין וההגירה

לאחר בדיקת הבקשה המקוונת, תתקיים פגישה להצגת המסמכים המקוריים.

אם שלב המסמכים עבר בהצלחה יתואם לבני הזוג ריאיון שמטרתו לבדוק את כנות הקשר הזוגי, קיום מרכז חיים בישראל, מגורים תחת קורת גג אחת ותתברר מניעה בטחונית או פלילית לפתיחת ההליך המדורג ככל שישנה כזאת. הריאיון יבוצע לכל אחד מבני הזוג בנפרד וזאת כדי לוודא כי תשובותיהם של בני הזוג זהות.

בסיום הריאיון וככל שהשתכנעו פקידי משרד הפנים שאכן מדובר בקשר זוגי אותנטי וברצון להשתקע במדינת ישראל, יחל ההליך המדורג. אם הבקשה נדחתה בשלב זה, יתבקש האזרח הזר לצאת מהארץ.

ההליך המדורג

לאחר בדיקה קפדנית ומדוקדקת של הבקשה, המסמכים והראיון שנערך לבני הזוג יחל ההליך המדורג.

אך ישנם הבדלים בין ההליך של בני זוג נשואים לבין ההליך של בני זוג ידועים בציבור.

אזרח זר הנשוי לאזרח ישראלי, יקבל משך מחצית השנה הראשונה אשרה מסוג ב/1 (תייר בעל רשיון עבודה) ולאחר מכן  תושבות ארעית מסוג א/5 למשך ארבע שנים. לאורך ההליך המדורג יבוצעו בדיקות מידי שנה בדבר כנות הקשר והחיים המשותפים של בני הזוג בישראל.

אזרח זר שלא נשוי לאזרח ישראלי, אלא רק מקיים עמו חיים משותפים, יעבור תהליך ארוך יותר שאורכו 7 שנים. ראשית תינתן אשרת שהייה מסוג ב/1 אותה יצטרך לחדש כל שנה במשך 3 שנים, ולאחר מכן יזכה לאשרת תושבות ארעית מסוג א/5 אותה עליו לחדש כל שנה במשך 4 שנים. גם במקרה הזה רשות האוכלוסין וההגירה תערוך בדיקות מידי שנה בדבר אמינות הקשר וקיום חיים משותפים בישראל.

סיום ההליך המדורג

לאחר סיום ההליך המדורג בהתאם למעמד הזוגי של הזוג, רשאים בני הזוג להגיש בקשה לשדרוג מעמדו של האזרח הזר לתושבות קבע או לאזרחות ישראלית.

דחיית בקשות של בני זוג

הליך הסדרת מעמד לבן זוג זר הוא הליך ארוך וסבוך, רשות האוכלוסין וההגירה מבצעת בדיקה מעמיקה בדבר הרקע של בני הזוג וטיב הקשר הזוגי שלהם, ומצפה להיכרות מעמיקה במיוחד.

בקשות עלולות להידחות בכל אחד משלבי ההליך. החל בהליך איסוף המסמכים, ככל שלא יוגשו המסמכים המתאימים במועד; עבור בבדיקת הרקע של בני הזוג וככל שישנו עבר פלילי או עבר הגירתי בעייתי; כמו כן בשלב הראיונות ככל שמתגלות סתירות בראיונות בני הזוג. אך גם אם אושרה הבקשה עלול ההליך המדורג להפסק באמצע וזאת כאשר בכל שנה הוא נבחן מחדש ובכל שנה עלולות סתירות בראיונות למנוע את המשכו.

במקרים מסויימים, גם דעות קדומות בהן מחזיקים פקידי משרד הפנים באשר לבני הזוג עלולות להקשות על הבקשה. כך לדוגמא במצב בו מסיבות רפואיות ואחרות לא ישנים בני הזוג יחד, במקרים בהם יש הפרדה רכושית מלאה בין בני הזוג או במקרים בהם ישנו פער גילאי גדול.

ליווי משפטי בהליך הסדרת מעמד לבן זוג זר

כפי שתואר, הליך הסדרת המעמד לבן זוג זר הוא ארוך וסבוך. לאורכו, ובפרט בשלב איסוף המסמכים, הגשת הבקשה והריאיון ליווי משפטי יכול לחסוך זמן רב והרבה עוגמת נפש.

הדבר מומלץ על אחת כמה וכמה במצב בו יש ילדים מקשר זוגי קודם, עבר פלילי לאחד מבני הזוג, עבר הגירתי, אזרחויות כפולות או מורכבות אחרת.

אנו נמליץ עוד טרם הפנייה למשרד הפנים להיוועץ בעורך דין על מנת להבין מה הם המסמכים הנדרשים כיצד מאמתים אותם, ומה עוד נדרש לאסוף ולהגיש כדי להימנע מהשלמת מסמכים אשר תעכב את ההליך.

כמו כן, עורך דין להסדרת מעמד מלווה את בני הזוג אף בשלב הריאיון ומוודא שההליך כולו מתנהל בהתאם לנהלים. הליווי בראיון מסייע גם לוודא שלא חלה חדירה גדולה מידי לפרטיות בני הזוג ושהדברים נרשמים מפיהם באופן משקף ומדוייק.

הצלחה בהליך הסדרת מעמד בן זוג זר משמעותה הגשמת הזכות לחיי משפחה, אשר אין להמעיט בערכה ובחשיבותה. פנו לשיחת ייעוץ ללא התחייבות.

דילוג לתוכן