ייפוי כוח מתמשך

הארכת תוחלת החיים מביאה אותנו להתמודדויות חדשות אשר כמעט ולא היו בעבר. בין היתר ישנם הרבה יותר קשישים הנזקקים לאפוטרופוס על מנת לנהל את ענייניהם הרכושיים, הבריאותיים והאישיים בשל מחלות זקנה, כגון אלצהיימר ודמנציה או בשל מוגבלות נפשית. 

למרבה הצער, מינוי אפוטרופוס לאדם הוא הליך יקר ומסובך, אך חשוב מכך הוא שבהליך הזה, לאדם שממונה לו אפוטרופוס אין כמעט דרך להשפיע על זהות האפוטרופוס שימונה, על התחומים עליהם יהיה אחראי ועל אופן הפעלת אחריותו.

מתוך הכרה עמוקה בכבוד האדם ובחשיבות האוטונומיה שלו על גופו ורכושו, ניתן במסגרת החוק כלי נוסף, פשוט, קל ויעיל – כזה שמעל לכל שם את כבודו ואת יכולת בחירתו של האדם. 

בעוד שהליך מינוי האפוטרופוס מתחיל לאחר שהאדם מאבד את כושר השיפוט שלו, הרי שהליך הפקדת ייפוי כוח מתמשך מתבצע כאשר האדם הממנה מצוי בכשירות משפטית מלאה ויכול לקבוע מי יהיה האפוטרופוס שלו, לאילו עניינים הוא יהיה אחראי ומה יעשה בהם. 

בעוד שהליך מינוי אפוטרופוס הוא הליך מורכב, יקר וארוך יחסית ובעוד שאף לאחר המינוי כפוף האפוטרופוס לדיווחים שוטפים לבית המשפט, הרי שבהליך כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך אין צורך באישור של בית משפט, ההליך קל, פשוט, מהיר, זול ואינו מצריך דיווחים שוטפים לבית המשפט. 

בעוד שבמינוי אפוטרופוס באופן הרגיל לא יכול אדם להורות מה הפעולות שהוא מעוניין שיבוצעו ברכושו או בגופו, הרי שבייפוי כוח מתמשך יכול הממנה להורות בדיוק מה יהיה על האפוטרופוס לעשות ברכושו, אלו פעולות לבצע בענייניו האישים ואילו הליכים רפואיים לאשר שיבוצעו. משמעות הדבר היא אוטונומיה מלאה של הממנה על ענייניו ורכושו אף לאחר שיאבד את כשירותו המשפטית. 

הדבר מאפשר במסגרת ייפוי כוח מתמשך גם לקבוע מנגנוני בקרה באופן בו ימונו שני אפוטרופוסים בו זמנית, ימונה אדם אשר אליו יש להעביר דיווחים או באופן בו לכל תחום (רפואי, רכושי או אישי) ימונה אפוטרופוס אחר.

כל אדם מעל גיל 18 אשר מצוי בכשירות משפטית ועוד לא איבד את יכולת ההבנה רשאי למנות לעצמו מיופה כוח. 

כיצד עורכים ייפוי כוח מתמשך?

על מנת לערוך ייפוי כוח מתמשך יש לפנות לעורך דין שעבר הכשרה מיוחדת ואשר הוסמך לערוך ייפויי כוח מתמשכים

את ייפוי הכוח עורכים על גבי טופס מיוחד לאחר פגישה של עורך הדין עם הממנה. על ייפוי הכוח חותמים גם מייפה הכוח וגם המיופה העתידי ולאחר החתימה עליו הוא מופקד במשרדי האפוטרופוס הכללי. 

ייפוי הכוח יישאר במשרדי האפוטרופוס הכללי ויופעל לאחר שהממנה יחדול להבין בעניין שלשמו נתן את ייפוי הכוח ובתנאים שיירשמו מראש בייפוי הכוח או תחת חוות דעת רפואית.

ההליך של הפעלת ייפוי הכוח נעשה באופן מקוון באתר האפוטרופוס הכללי וללא צורך בפניה לבית משפט. 

ייפוי כוח מתמשך – סיכום

ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לאדם למנות בעצמו לעצמו את אותם האנשים עליהם הוא סומך במידה הרבה ביותר שינהלו את ענייניו, לאחר שלא יוכל עוד לעשות זאת בעצמו. 

ההליך אינו מצריך פניה לבית משפט, הוא קצר, יעיל ובעיקר מאפשר את החופש הרב ביותר. 

ייפוי הכוח המתמשך אינו חייב לכלול את כל הנושאים וכך לדוגמה ניתן לייפות את כוחו של הבן לכל העניינים הרפואיים, מאחר שהוא מחזיק באותה גישה בה מחזיק הממנה ואת הבת לעניינים הרכושיים, בשל הכשרתה המקצועית או בשל האמון שנותן בה הממנה. 

ניתן ליצור מנגנונים לפיהם כל ילדיו של הממנה נדרשים על מנת לקבל החלטה מסוימת, או שעליהם לקבל את ההחלטה רק לאחר היוועצות באיש מקצוע. כמו כן אפשר להורות הוראות ספציפיות ביותר, לדוגמה: יכול אדם להורות למיופי כוחו כי עליהם להמשיך לתרום לעמותה מסוימת, או להמשיך לדאוג לבן משפחה התלוי בממנה. 

עורך ייפוי הכוח יכול להורות למיופי כוחו שמקום מגוריו יהיה דיור מוגן, או שביתו יושכר ועוד ועוד. 

אשמח לסייע בהכנת ייפוי כוח מתמשך בעדינות וברגישות הנדרשים, להנחות את מייפה הכוח בהליך, לקבל את עמדתו בנושאים הרלוונטיים ולהציע את כלל המנגנונים אשר יבטיחו כי רצונו יתממש, כאשר למרבה הצער יאבד את כושר השיפוט.

לחצו כאן והשאירו פרטים.

דילוג לתוכן