זכויות עובדים זרים בסיעוד


"לפעמים אתה לא צריך רק עורך דין, אתה צריך לוחם צדק, אתה צריך בן אדם"

זכויות עובדים זרים בסיעוד
זכויות עובדים זרים בסיעוד
תוכן עניינים

העסקת עובד זר בתחום הסיעוד דורשת לא מעט בירוקרטיה, הוצאות וידע מהמטופל הסיעודי. הוא נדרש לפעול מול רשות האוכלוסין וההגירה לקבלת היתר, לפעול מול הלשכה הפרטית לאיתור עובד, לשמש כמעסיק ולספק משכורת וזכויות לעובד הזר, לפעול מול המוסד לביטוח לאומי על מנת לקבל גמלת סיעוד, לעתים לעבוד מול חברת סיעוד ועוד ועוד גופים מוסדות ומשרדים ממשלתיים וכל זאת בשעתו הקשה ביותר כשנקלע למצב גופני או קוגניטיבי קשה. בשורות הבאות ננסה לעשות סדר ולפרט על זכויות עובדים זרים בסיעוד, ולא פחות חשוב מכך – מהן הזכויות להן זכאי המטופל הסיעודי. 

לפני ההעסקה

כבר לפני שמתחילים להעסיק עובדים זרים סיעודיים יש מספר שלבים שצריך לעבור: ראשית יש לקבל היתר העסקה מרשות האוכלוסין וההגירה. פעמים רבות שלב קבלת ההיתר יהיה לאחר שהוגשה בקשה לגמלת סיעוד למוסד לביטוח לאומי. להרחבה ניתן לקרוא במאמר הבא

לאחר קבלת ההיתר יש לפנות לאחת הלשכות הפרטיות לתיווך והבאת עובדים זרים אשר יאתרו עבורכם עובד זר. 

העובד הזר צריך להחזיק בויזה על שמו של המטופל הסיעודי. ויזה על שם מטופל קודם לא עוברת עם העובד למטופל הבא. 
לעתים נדרש המטופל הסיעודי לבקש עבור המטפל ויזה הומניטרית. איך עושים זאת, מה התנאים לויזה הומנטרית בענף הסיעוד ומה יש לצרף לבקשה הומניטרית? תשובות לכל השאלות, הנחיות וטיפים בקישור הבא

זכויות עובדים זרים בסיעוד – זכויות כספיות

שכר מינימום – העובד הזר זכאי לשכר מינימום כפי שהוא מתעדכן מעת לעת. שכר המינימום זהה לעובד זר ולעובד ישראלי כאחד, אלא שמשכרו של העובד הזר ניתן לנכות כל מיני ניכויים. שימו לב! אם ניכיתם מהשכר של העובד הזר ניכויים כלשהם חובה לרשום זאת באופן מפורש בחוזה ההעסקה שאחרת תחשבו כמי שלא שילם שכר מינימום ותיאלצו להשלים את השכר. גם אם ניכיתם מהשכר של העובד ניכויים כלשהם, זכויותיו הסוציאליות תמיד יגזרו משכר המינימום. 

יום מנוחה שבועי– יום המנוחה יכול להיות בשבת או בראשון לפי דתו של העובד והוא יהיה באורך 25 שעות. העובד רשאי ביום המנוחה השבועי לצאת מבית המעסיק או להשאר בו. 

תשלום על עבודה בשבת– אם הועסק העובד ביום המנוחה השבועית הוא זכאי לתשלום בגובה 150% משכרו עבור 25 שעות עבודה עבודה בשבת. 

זכויות עובדים זרים בסיעוד – הבראה ונסיעות

דמי נסיעה – עובד המתגורר בבית המעסיק אינו מוציא הוצאות נסיעה ולפיכך אינו זכאי להחזר דמי נסיעה. אך הוא יהיה זכאי להם אם יצא ביום המנוחה השבועי. 

דמי הבראה– אם השלים העובד שנת עבודה אחת, הוא זכאי לדמי הבראה בסוף כל שנה. עלות יום הבראה היא 418 ש"ח, והזכאות לדמי הבראה עולה ככל שהעובד צובר ותק בבית המעסיק. בשנה הראשונה הוא זכאי ל- 5 ימי הבראה, בשנה השניה והשלישית ל- 6 ימי הבראה, ובשנה הרביעית עד העשירית ל- 7 ימי הבראה. 

זכויות עובדים זרים בסיעוד -חגים וימי מחלה

חגים – עובד זר זכאי ל- 9 ימי חג בשנה. את הימים עליו למסור למעסיק עם תחילת ההעסקה ויש לרשום אותם בחוזה. הם ישארו קבועים לאורך כל תקופת עבודתו. בחודש בו חל יום חג זכאי העובד שלא לעבוד באותו החג מבלי שיפגע שכרו החודשי. אם נשאר העובד לעבוד ביום החג הוא זכאי לתשלום על עבודה בחג (זהה לתשלום על עבודה בשבת). אם נפל החג בשבת אין צורך לשלם כפל תשלום. 

ימי מחלה – העובד זכאי לצבור יום וחצי מחלה על כל חודש עבודה שעבד עד למקסימום של 90 יום. אם היה העובד חולה והביא לכך אישור רפואי יש לשלם לו עבור ימי המחלה: עבור היום הראשון אין צורך לשלם; עבור היום השני והשלישי יש לשלם מחצית השכר הרגיל; והחל מהיום הרביעי זכאי העובד לתשלום מלא. 

זכותו של עובד זר לחופשה שנתית

גם כאן תעלה זכאותו של העובד לימי חופשה ככל שיהיה ותיק יותר. בחמש השנים הראשונות לעבודתו זכאי העובד ל-14 ימי חופשה. בשנה השישית ל-16 ימי חופשה, בשנה השביעית ל- 18 ימי חופשה ובכל שנה נוספת ליום חופשה אחד נוסף.

תנאי הזכאות לחופשה שנתית

העובד יהיה זכאי לצאת לימי חופשתו ושלא יפגע שכרו החודשי. נמליץ לערוך רישום מדוקדק של ימי החופשה אליהם יצא העובד ולשמור תיעוד זה. על העובד לתאם עם מעסיקו את מועד היציאה לחופשה, אך הוא אינו אחראי למציאת מחליף עבורו ואין להתנות את היציאה לחופשה במציאת מחליף כזה. אם העובד מעוניין לצאת לחופשת מולדת בזמן חופשתו, הדבר כפוף לקבלת הסכמה מהמטופל ולהוצאת אינטר-ויזה מרשות האוכלוסין וההגירה.

ככל שניצל העובד את ימי החופשה אין שום סיבה לשלם בסיום השנה תשלום כפול עבור פדיון ימי חופשה. יתרה מזאת המועד לפדיון ימי חופשה הוא בסיום ההעסקה ולא בסיומה של כל שנת עבודה. אם נסע העובד לביקור מולדת לתקופה ארוכה יותר מימי החופשה הצבורים לו הוא למעשה לקח חל"ת (חופשה ללא תשלום). חופשה כזאת כפופה להסכמת המעסיק וימי החופשה הללו לא יובאו בחשבון תקופת העסקתו וזכויותיו הסוציאליות. 

פנסיה לעובדים זרים בסיעוד

חלף הפרשות לפנסיה – עובד זר זכאי לחלף הפרשות לפנסיה. החישוב נעשה באופן הבא: יש להפריש 6.5% משכרו החודשי של העובד וזאת החל מהחודש השביעי לעבודתו. את התשלום בגין תגמולי פנסיה יש להעביר לעובד רק בעת סיום העסקתו. שימו לב! אם הפחתתם ניכויים מותרים משכרו של העובד הזר יחושבו ההפרשות משכר המינימום, אך אם שילמתם לעובד שכר גבוה משכר המינימום יחושבו ההפרשות מהשכר בפועל. 

חלף הפרשות לקרן פיצויים – עובד זר שהתפטר זכאי לקבל חלף הפרשות לקרן הפיצויים בגובה 6% משכרו החודשי (שכר מינימום או שכר גבוה ממינימום) החל מחודש העבודה השביעי. 

פיצויים לעובדים זרים

פיצויי פיטורין – אם העובד פוטר או שהתפטר בנסיבות המזכות אותו בפיצויי פיטורין מלאים (מחלה, הרעת תנאים וכו') הוא זכאי לפיצויים מלאים. הפיצויים יחושבו כמכפלת שכרו החודשי האחרון במספר שנות עבודתו של העובד. 

הודעה מוקדמת- הן על העובד והן על המעסיק הרוצים לסיים את יחסי העבודה בינהם לתת הודעה מוקדמת או חלף הודעה מוקדמת בכסף. בענף הסיעוד מורכב העניין מעט יותר וזאת מאחר שמצד אחד מתגורר העובד בבית המטופל ומנגד נטישת עובד מהיום להיום ללא הודעה מוקדמת תותיר את המטופל חסר ישע לחלוטין. לכן נוסף על ימי ההודעה המוקמת הקבועים בחוק מוסיפים נהלי רשות האוכלוסין וההגירה הוראות נוספות למשל מחוייבות לתקופות הודעה ארוכות יותר לעובדים וחובה על מטופל לאפשר לעובד להתגורר בביתו משך 7 ימים ממועד סיום העסקתו.  

זכויות עובדים זרים בסיעוד – זכויות נוספות

ביטוח רפואי – מטופל סיעודי חייב לרכוש על חשבונו ביטוח רפואי לעובד הזר. הוא זכאי לנכות מחצית מעלות הביטוח ועד לתקרה הקבועה בחוק משכרו של העובד הזר. 

מגורים – מטופל מחוייב להעסיק את העובד הזר בביתו, זאת פרט למקרים חריגים שקיבלו לכך אישור מראש מרשות האוכלוסין וההגירה. על המטופל להכין עבור העובד חדר ובו מיטה, ארון ושידה לכל הפחות. כאמור, את האפשרות להתגורר בבית המעסיק יש לתת לעובד למשך 7 ימים לכל הפחות לאחר פיטוריו או התפטרותו, וזאת גם אם את ימי ההודעה המוקדמת מחליפים בתשלום.  

שעות עבודה ומנוחה – בהתאם לפסיקת בג"צ לא חל חוק שעות עבודה ומנוחה על עבודתם של העובדים הזרים, אך אין משמעות הדבר שניתן להעסיקם מסביב לשעון. יש לאפשר לעובד הזר מנוחה רציפה בת שמונה שעות. 

חוזה העסקה – העובד זכאי לחוזה העסקה מסודר וברור. חוזה כזה מגן גם על המעסיק במקרה של תביעה. 

 

ניכויים מותרים משכרו של עובד זר 

כדי לנקות סכומים משכרו של עובד זר עליכם לוודא שאתם פועלים כחוק ושומרים על זכויות עובדים זרים בסיעוד ועל כך ניתן לקרוא בקישור הבא. 
אך נבהיר: את הניכויים לא ניתן לבצע באופן רטרואקטיבי ויש לסכמם באופן מפורש עם העובד הזר ואף לעגן זאת בחוזה ההעסקה עמו, או בנספח מיוחד המצורף לחוזה כדי לשמור על זכויות עובדים זרים בסיעוד.

תביעות עובד זר כנגד המעסיק

לא פעם מיד לאחר סיום ההעסקה מקבל המעסיק תביעה מהעובד הזר. הדבר נובע בין היתר מהיעדר ידע ויכולת של העובד לחשב את הסכומים המגיעים לו. עובדים רבים פונים לגופים שונים המסייעים להם בחישוב זכויות עובדים זרים בסיעוד ובין היתר מציעים להם גם שירותים משפטיים, שליחת מכתב דרישה או אפילו הגשת תביעה. 

עורך דין יכול לסייע

לעובדים זרים בענף הסיעוד יש הסדרים שונים בעניינים מסוימים מעובדים ישראלים ואפילו מעובדים זרים בענפים אחרים. לכן נמליץ לפנות לעו"ד המכיר על בוריו זכויות עובדים זרים בסיעוד ויוכל לסייע לכם בהתגוננות מפני תביעה, בניהול משא ומתן לפני ההגעה לתביעה, בעריכת תחשיב מדויק ונכון ובהכנת מכתב סילוק שיגן עליכם באופן המיטבי. 
גם למעסיק ישנן זכויות, ולכן ניתן להגיש כנגד העובד במקרים מסוימים אף תביעה שכנגד או אפילו לחייבו בהפקדת ערובה להבטחת כיסוי הוצאות התביעה. 

זקוקים לסיוע או ייעוץ? אתם מוזמנים להשאיר את פרטי הקשר בתחתית העמוד ואחזור אליכם לקבלת ייעוץ ללא התחייבות.  

דילוג לתוכן