בקשות הומניטאריות

מחפשים מידע על הגשת בקשות הומניטאריות לשהייה בישראל? מדינת ישראל ממעטת בהענקת מעמד לאזרחים זרים השוהים בה. למעשה ישנם נהלים בודדים המאפשרים מתן מעמד זה, אך עבור אותם מקרים מיוחדים שאינם נופלים בגדרו של אף נוהל הוקמה הוועדה הבינמשרדית לבחינת בקשות הומניטאריות לשהייה בישראל.

על אף ששמן של הוועדות דומה, אין מדובר בוועדה ההומניטארית לבחינת מתן אשרה לעובדים בתחום הסיעוד, אלא ועדה הבוחנת מקרים הומניטאריים של שאר העובדים הזרים השוהים בארץ. לקריאה על ועדה הומניטארית בסיעוד – קישור

תפקידה של הוועדה הוא לבחון מתן מעמד תייר, תושב ארעי או תושב קבע לכל אותם אזרחים אשר מחזיקים בסיפור חיים חריג ובנסיבות הומניטאריות המצדיקות שהייה בישראל. 

כך למשל בני זוג מעורבים (ישראלי וזר – ראו – נוהל בני זוג ידועים בציבור) אשר זוגיותם התפרקה בנסיבות חריגות של אלימות בתוך המשפחה או חס וחלילה מוות תוך כדי ההליך המדורג, אזרחים זרים שהם בני משפחה לאזרחים ישראלים או אפילו הוריהם של קטינים ישראלים, אזרחים זרים הסובלים ממחלה קשה ומסכנת חיים, אזרחים זרים אשר הגיעו לישראל כתוצאה מסחר בבני אדם, קטינים הסובלים מבעיות רגשיות או רפואיות ועוד ועוד. 

כפי שצוין, מדובר ב"נוהל סל" אשר כמעט ואינו כולל מגבלות על הגשת בקשות הומניטאריות לשהייה בישראל מכוחו ולכן נוסף על המקרים שפורטו יכולים להיות מקרים אחרים אשר יצדיקו הגשת בקשה הומניטארית לשהייה בישראל. 

הוועדה ההומניטארית בוחנת את הבקשה המוגשת באמצעות לשכות רשות האוכלוסין וההגירה בצירוף לראיון שנערך למגיש הבקשה ומקבלת החלטה האם לאשר מעמד לאזרח הזר או לסרב. 

לכן היוועצות בעורך דין טרם הגשת הבקשה, תסייע להגיש בקשה הומניטארית לשהייה בישראל המלווה במלוא המסמכים הנדרשים להוכחת העילה המצדיקה מתן מעמד בישראל. 

אך לא פחות חשוב מכך – יש לדעת שסירוב הוועדה אינו סוף פסוק וצריך לבדוק היטב האם בחנה הוועדה את מלוא המסמכים שהוצגו בפניה, האם שקלה היטב את השיקולים, האם חתם על ההחלטה בעל הסמכות הרלוונטי, האם ההחלטה תואמת את הנסיבות העובדתיות של המקרה והאם הן תואמות את הפסיקה הנוהגת בעניין. 

על החלטות הוועדה ניתן לערור לבית הדין לעררים, אשר לא פעם משיב את הבקשה לבחינת הוועדה עם הוראות לאופן הבחינה הנכון שלה. פעמים רבות ניתן להפוך את ההחלטה באמצעות ערר לבית הדין לעררים, ערעור לבית המשפט לעניינים מנהליים ולעיתים אפילו על ידי בקשת רשות ערעור לבית המשפט העליון.

לבדיקת אפשרות להגשת בקשה הומניטארית לשהייה בישראל, או להגשת ערר לבית הדין לעררים על החלטת הוועדה – השאירו פרטים לקביעת פגישת ייעוץ ללא עלות. 

אם התעניינתם בפרטים על בקשות הומניטאריות, תמצאו עוד בנושא:

דילוג לתוכן