מבקשי מקלט

לצורך קביעת פגישה בנושא ייצוג מבקשי מקלט ופליטים, השאירו פרטים בתחתית העמוד – ללא התחייבות.  

מדינת ישראל הצטרפה לאמנת האו"ם בדבר מעמדם של פליטים. האמנה מעגנת התחייבות להעניק מקלט לאנשים שנמלטו מארץ מוצאם בשל חשש כי הם יסבלו מהפרה חמורה של זכויות אדם בסיסיות, או יימצאו בסכנת חיים אם ישובו למדינתם.

על בסיס ההתחייבות שלקחה על עצמה ישראל, פורסם נוהל הטיפול במבקשי מקלט מדיני, אשר מסדיר אתת הטיפול בבקשות של מבקשי מקלט ופליטים.

אך אמנות לחוד ומציאות לחוד.

כשאומרים ״פליט״ – מה הכוונה?

פליט הוא מי שנמלט מארץ מולדתו בשל חשש מבוסס לפגיעה בחייו, בחירותו או בזכויותיו הבסיסיות.

נוסף על כך בודקת היחידה המיוחדת שהוקמה לעניין זה (RSD) מהי סיבת הרדיפה. על מבקשי המקלט להוכיח כי הם נרדפים על רקע אחד המאפיינים הבאים : גזע, דת, אזרחות, קבוצה חברתית, השקפה מדינית. 

לבסוף יצטרך מבקש המקלט להוכיח כי הוא אינו יכול להיזקק להגנת מדינת אזרחותו, כלומר שהוא זקוק להגנה ממדינה אחרת. 

מי שמוכר כפליט או מבקש מקלט, זכאי להגיש בקשה הומאניטרית להגנה כל עוד ישנה סכנה שיופרו זכויותיו. ההגנה חלה על חופש הדת, הזכות לעבודה, הזכות לחינוך, חופש התנועה ונגישות לתעודות מעבר המחליפות דרכון.

אך כפי שאמרנו: אמנות לחוד ומציאות לחוד. 

ייצוג מבקשי מקלט ופליטים – מתי נצטרך לפנות לעו״ד?

למרות שמדינת ישראל חתומה על אמנת האו"ם לפליטים, הרי שבודדים הם מבקשי המקלט שזוכים לקבל מעמד, וזאת אף אם הם עומדים במלוא תנאי האמנה והנוהל. 

נוסף על כך, בשל ריבוי בקשות, מוסיפה המדינה ומצמצמת באופן מתמיד את תחולת הנוהל באמצעות נוהל מקוצר ונוהל טיפול מהיר. לפיכך הוכרו בישראל בודדים בלבד כפליטים (כחצי אחוז מסך הבקשות שהוגשו להכרה). נוסף עליהם, הוכרו על ידי הממשלה עוד מבקשי מקלט שמוצאם בחבל דרפור, הנובה והנילוס הכחול, ללא בחינה פרטנית של עניינם.

לאור המדיניות המתוארת, נמנע משרד הפנים מלבדוק בקשות שדינן להתקבל וזאת לאורך שנים ארוכות ארוכות. המשמעות היא פגיעה מתמשכת בכל זכויות האדם הבסיסיות. נוסף על אלה, נאלצים מבקשי המקלט לבלות ימים שלמים בהמתנה להארכת אשרתם לפרקי זמן קצרים באחד המתקנים המוצבים בארץ. 

אך אין חובה לקבל את התנהלות היחידה למבקשי מקלט ופליטים ויש הרבה מה לעשות, הן במקרה של דחיית בקשה והן במקרה בו הבקשה פשוט לא נדונה. 

פניה לבית הדין לעררים או אפילו לבג"צ בנוגע לייצוג פליטים, יכולות לאלץ את הרשות לבחון את בקשת המקלט, או להפוך את ההחלטה במצב בו הוחלט על דחיית הבקשה ולהשיב את התיק לעיון מחדש.

 

לקביעת פגישה בנושא ייצוג פליטים / ייצוג מבקשי מקלט, ללא התחייבות – השאירו פרטים בתחתית העמוד.

דילוג לתוכן